niedziela, 28 czerwca 2009

Zbudujmy razem nowy plac zabaw

Szanowni Działkowcy,

Już dwa lata temu została podjęta przez Zarząd ROD uchwała w sprawie likwidacji ogródka jordanowskiego na terenie ogrodu. Zarząd zwlekał z jej wykonaniem mając nadzieję na pozyskanie środków na budowę nowego, bezpiecznego placu zabaw.
Mimo iż podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się 19 kwietnia br., Zarząd ROD wysunął wniosek o wykonanie powyższej inwestycji, ogół Działkowców zadecydował inaczej. 
Zgodnie z wolą walnego zebrania, inwestycją przewidzianą do realizacji w tym roku jest wymiana bramy wjazdowej do ogrodu, pod warunkiem uzyskania dotacji z OZ PZD w Poznaniu.
Dotychczasowy ogródek jordanowski, nie spełniał podstawowych norm bezpieczeństwa co w razie nieszczęśliwego wypadku mogłoby powodować odpowiedzialność karną właściciela urządzeń. 


Jednakże Zarząd ROD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach nie rezygnuje z działań w celu pozyskania środków na budowę nowego placu zabaw. W dniu 19 czerwca 2009 r. został powołany Komitet Organizacyjny zbiórki publicznej na rzecz budowy placu zabaw w ROD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach, który po uzyskaniu stosownego zezwolenia od burmistrza Rakoniewic będzie prowadził zbiórkę pieniędzy podczas różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie ogrodu.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję. Pierwszą okazją ku temu będzie „Festyn sportowo-rekreacyjny”, którego organizacja uzależniona jest od włączenia się innych Działkowców naszego ogrodu.

Zarząd ROD


Brak komentarzy: