piątek, 15 września 2006

Akt Podziękowania dla ROD im. Michała Drzymały

Rodzinny Ogród Działkowy im. Michała Drzymały otrzymał AKT PODZIĘKOWANIA za przekazanie warzyw i owoców dzieciom z przedszkola w Rakoniewicach.

Warzywa i owoce pochodziły z wystawy plonów zorganizowanej 9 września 2006 z okazji "Dnia Działkowca". Akt Podziękowania został wręczony Prezesowi ROD im. Michała Drzymały przez Panią Dyrektor Przedszkola w Rakoniewicach.

Czytaj więcej!

sobota, 9 września 2006

Dzień Działkowca 2006 w ROD im. Michała Drzymały

W ubiegłą sobotę tj. 09.09.2006 Działkowcy naszego ogrodu obchodzili uroczystość "Dnia Działkowca". Z tej okazji Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Michała Drzymały zorganizował festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci i dorosłych.
Oficjalne otwarcie imprezy poprzedziły gry i zabawy dla najmłodszych, które zgromadziły dość liczną rzeszę dzieci.

O godzinie 16:00 nastąpiło oficjalne przywitanie wszystkich zgromadzonych oraz odczytanie przemówienia, którego dokonał prezes rakoniewickiego ogrodu.
Punktem kulminacyjnym imprezy było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą działkę w naszym ogrodzie, którego wyniki odczytał przedstawiciel niezależnej komisji powołanej przez Burmistrza Rakoniewic. Ogółem nagrodzonych zostało 20 działkowców, którzy otrzymali dyplomy uznania oraz cenne nagrody.

Ostatnim punktem części oficjalnej uroczystości było przedstawienie kandydata do Rady Gminy z ramienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Michała Drzymały w Rakoniewicach. Należy podkreślić, iż jest to rzecz bez precedensu w historii naszego ogrodu.
Po części oficjalnej odbył się poczęstunek dla wszystkich laureatów konkursu na najpiękniejszą działkę, a następnie zabawa taneczna dla wszystkich zebranych, która trwała do późnych godzin nocnych. W trakcie zabawy tanecznej zorganizowane było koło fortuny, gdzie można było wygrać wiele cennych nagród.

Na zakończenie należy dodać, iż znaczny wkład w organizacji imprezy miał Burmistrz Miasta Rakoniewice oraz Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach, którym w tym miejscu Zarząd ROD im. Michała Drzymały serdecznie dziękuje.

Czytaj więcej!

Rozstrzygnięcie konkursu "Najpiękniejsza Działka 2006" w ROD im. Michała Drzymały

W dniu 09.09.2006 podczas uroczystości "Dnia Działkowca" 2006 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą działkę w ROD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach. Przeglądu działek w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień dokonała niezależna komisja powołana przez Burmistrza Rakoniewic w składzie:
  • Leonard Szmatuła - Przewodniczący (Pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Wodociągów i Kanalizacji)
  • Ewa Jaczewska - Członek (Pracownik Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice)
  • Krzysztof Kucharczak - Członek (Pracownik Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice)

Wyniki konkursu:
  1. miejsce Jan i Maryla Piosikowie
  2. miejsce Jan i Irena Rejmanowie
  3. miejsce Józef i Krystyna Stróżykowie
  4. miejsce Kazimierz i Zofia Rosolscy
  5. miejsce Andrzej i Regina Kaczmarkowie
  6. miejsce Marian i Halina Kalembowie

Czytaj więcej!