niedziela, 28 czerwca 2009

Zbudujmy razem nowy plac zabaw

Szanowni Działkowcy,

Już dwa lata temu została podjęta przez Zarząd ROD uchwała w sprawie likwidacji ogródka jordanowskiego na terenie ogrodu. Zarząd zwlekał z jej wykonaniem mając nadzieję na pozyskanie środków na budowę nowego, bezpiecznego placu zabaw.
Mimo iż podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się 19 kwietnia br., Zarząd ROD wysunął wniosek o wykonanie powyższej inwestycji, ogół Działkowców zadecydował inaczej. 
Zgodnie z wolą walnego zebrania, inwestycją przewidzianą do realizacji w tym roku jest wymiana bramy wjazdowej do ogrodu, pod warunkiem uzyskania dotacji z OZ PZD w Poznaniu.
Dotychczasowy ogródek jordanowski, nie spełniał podstawowych norm bezpieczeństwa co w razie nieszczęśliwego wypadku mogłoby powodować odpowiedzialność karną właściciela urządzeń. 


Jednakże Zarząd ROD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach nie rezygnuje z działań w celu pozyskania środków na budowę nowego placu zabaw. W dniu 19 czerwca 2009 r. został powołany Komitet Organizacyjny zbiórki publicznej na rzecz budowy placu zabaw w ROD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach, który po uzyskaniu stosownego zezwolenia od burmistrza Rakoniewic będzie prowadził zbiórkę pieniędzy podczas różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie ogrodu.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję. Pierwszą okazją ku temu będzie „Festyn sportowo-rekreacyjny”, którego organizacja uzależniona jest od włączenia się innych Działkowców naszego ogrodu.

Zarząd ROD


Czytaj więcej!

piątek, 26 czerwca 2009

140-lecie Nadobrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach

Delegacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Michała Drzymały w Rakoniewicach, odwiedziła w dniu dzisiejszym tj. 26 czerwca 2009 r., dyrektora Nadobrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach. Okazją ku temu był jubileusz 140-lecia istnienia miejscowego NBS.Przedstawiciele ROD złożyli obecnemu dyrektorowi życzenia i gratulacje, a także podziękowali za dotychczasową pomoc finansową na rzecz rakoniewickiego ogrodu. Wręczyli również upominek w postaci ozdobnej księgi, z życzeniami od wszystkich działkowców.


Czytaj więcej!

Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

W związku z faktem, iż 19 czerwca 2009 r. został powołany Komitet Organizacyjny zbiórki publicznej na rzecz budowy placu zabaw w ROD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach, w dniu dzisiejszym tj. 26 czerwca 2009 r., wysłaliśmy do burmistrza Rakoniewic wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Czytaj więcej!

Wniosek o dofinansowanie konkursu pn. "Wzorowa Działka 2009" w ROD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach
Czytaj więcej!

czwartek, 25 czerwca 2009

Festyn sportowo-rekreacyjny

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach planuje, w połowie lipca 2009 r. zorganizować festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci.
Wychodząc z założenia, że nasz Ogród to nie tylko siedem osób tworzących zarząd ROD, ale ponad stu użytkowników działek, zwracamy się z prośbą do wszystkich Działkowców o włączenie się w organizację tejże imprezy.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do członków zarządu do dnia 4 lipca 2009.


Uwaga: Jeśli do dnia 4 lipca 2009 r. Działkowcy nie wyrażą chęci wzięcia udziału w organizacji festynu, impreza nie odbędzie się.

Zarząd ROD

Czytaj więcej!

piątek, 19 czerwca 2009

Komitet Organizacyjny zbiórki publicznej na rzecz budowy placu zabaw w ROD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach

Dzisiaj tj. 19 czerwca 2009 r., powołany został Komitet Organizacyjny zbiórki publicznej na rzecz budowy placu zabaw w ROD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach.

Czytaj więcej!