sobota, 8 lipca 2006

Historia

Początki Pracowniczego Ogrodu Działkowego w Rakoniewicach sięgają roku 1960.
21 listopada tegoż roku ówczesny Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Rakoniewicach - Teodor Bartkowiak podpisał założenia projektowe urządzenia miejskiego ogrodu działkowego.
W założeniach tych między innymi napisane było, iż "Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rakoniewicach posiada grunt o powierzchni 7,2 h przekazany od Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Rolnictwa w Wolsztynie, który przeznacza na urządzenie ogrodu działkowego. Teren tez zostanie podzielony na działki o powierzchni od 3 do 5 arów, dla polepszenia warunków życiowych pracowników poszczególnych zakładów pracy na terenie miasta Rakoniewice." Uchwałą nr 13/38/61 z dnia 6 kwietnia 1961 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wolsztynie zatwierdziło wspomniane powyżej założenia projektowe. Od tego czasu wszystkie sprawy dotyczące naszego ogrodu zostały przejęte przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rakoniewicach pod kierownictwem Jana Nijakiego.

Pierwszym prezesem Pracowniczego Ogrodu Działkowego w Rakoniewicach został Leon Śniatecki - burmistrz Rakoniewic z czasów przedwojennych; który wspólnie ze Stefanem Świergulem w dużej mierze przyczynili się do założenia ogrodu. W skład pierwszego zarządu weszli ponadto Ksawery Wieczorek - Zastępca Prezesa, Henryk Dudziak - Sekretarz, Stefan Kuczma - Skarbnik, Edmund Grygiel - Gospodarz oraz Leon Dakowski i Jan Szaferski jako członkowie. Na Zebraniu Zarządu w dniu 13 lipca 1961 r. jednogłośnie ogród otrzymał nazwę Pracowniczy Ogród Działkowy im. Michała Drzymały w Rakoniewicach, co zostało zatwierdzone przez zebranie ogólne w dniu 25 kwietnia 1962 r.

Jesienią 1961 r. prezesem ogrodu został Stanisław Malicki, a w między czasie Leona Śniateckiego na tym stanowisku przez okres 2 miesięcy zastępował Ksawery Wieczorek.
W ogrodzie rozpoczęła się ciężka i olbrzymia praca, nikt nie szczędził sił ani czasu. Z dnia na dzień ogród stawał się coraz piękniejszy. Łącznie do roku 1963 r. w czynie społecznym wykonano prace obliczone na kwotę 43,920 zł. przy czym dużą pomoc w tych pracach dostarczyła Gminna Spółdzielnia Samopomoc-Chłopska w Rakoniewicach.
Wśród działkowców szczególną aktywnością w organizacji ogrodu wykazali się: Stanisław Malicki, Alojzy Wajs, Stefan Adamczak, Zbigniew Hamrol, Florian Barski, Stanisław Jankowski, Franciszek Musiał, Stanisław Ratajczak, Ksawery Wieczorek, Jan Piosik, Franciszek Kręcisz, Cecylia Radajewska, Henryk Murkowski, Stanisława Walkowiak, Bronisław Bednarczyk, Bronisław Grzesik, Ludwika Kapustka, Franciszek Kaczmarek, Wojciech Bartkowiak, Franciszek Bartkowiak, Władysław Garzeł, Roman Śliwiński, Marian Głuchowski, Henryk Śliwiński, Stanisław Jankowski, Gertruda Pawłowska, Zofia Musiał, Zofia Wajs, Antoni Piotrowiak.
Trud włożony w organizację ogrodu został nagrodzony I miejscem na "Najpiękniejszy Ogród" w Powiecie Wolsztyńskim w 1969 r. Osiągnięcie to zostało zauważone przez Miejską Radę Narodową w Rakoniewicach, która przyznała działkowiczom dotację na zbudowanie linii energetycznej. W następnych latach dobra organizacja i aktywna praca społeczna była kontynuowana, co zaowocowało 14 miejscem na szczeblu wojewódzkim w 1976 r.
W roku 1978 ogród wizytował W-ce Wojewoda Poznański wraz z komisją konkursową w celu ocenienia miasta i ogrodu działkowego pod względem mistrza gospodarności.
Funkcję prezesa Pracowniczego Ogrodu Działkowego w latach 1978-1979 sprawuje Kazimierz Czaja, a od roku 1979 ponownie Stanisław Malicki.

Rok 1982 był dla działkowiczów z POD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach wyjątkowo radosny gdyż trud za wszystkie minione lata został uwieńczony wielkim sukcesem. Ogród zajął I miejsca w konkursie na "Najpiękniejszy Ogród" w województwie poznańskim i otrzymał puchar, dyplom uznania oraz nagrodę w wysokości 10,000 zł.
Poprzez uzyskanie I miejsca w województwie, ogród automatycznie przeszedł do konkursu na szczeblu krajowym, gdzie także uzyskał I miejsce, za co otrzymał dyplom uznania, puchar przechodni oraz nagrodę w wysokości 30,000 zł. Tym samym działkowcy przyczynili się do tytułu Mistrza Gospodarności dla miasta Rakoniewice. W nagrodę za to Urząd Miasta i Gminy doprowadził wodę wodociągową do ogrodu.

W roku 1985 prezesem ogrodu działkowego w Rakoniewicach został Jerzy Marciniak, a w 1988 - Stanisław Wesołek, którzy zastąpili kolejno na tym stanowisku Stanisława Malickiego sprawującego tę funkcję od 1961 r. z krótką przerwą.
W 1993 roku Pracowniczy Ogród Działkowy został zgłoszony do konkursu na przodujący POD w woj. poznańskim, w którym zdobył drugie miejsce oraz 3,000,000 zł nagrody.
W 2001 roku POD im. Michała Drzymały obchodził 40-lecie swego istnienia, za co otrzymał m.in. list gratulacyjny oraz podziękowania od Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu za ofiarną i owocną pracę.
2005 rok związany jest z bardzo smutnym wydarzeniem dla wszystkich działkowiczów. W wieku 80 lat zmarł wieloletni prezes i działacz POD - Stanisław Wesołek, który wniósł bardzo wiele w organizację rakoniewickiego ogrodu.
W miejsce zmarłego - zarząd POD wybrał nowego prezesa, którym został Józef Stróżyk.
W tymże roku wraz z wejściem w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005, Pracowniczy Ogród Działkowy zmienił nazwę na Rodzinny Ogród Działkowy im. Michała Drzymały w Rakoniewicach.
5 marca 2006 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze wybrało nowy Zarząd ROD z prezesem Ryszardem Pachelą na czele.

Prezesi POD/ROD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach:

 • 1961 r. - Leon Śniatecki
 • 1961 r. - Ksawery Wieczorek
 • 1961 r. - 1978 r. - Stanisław Malicki
 • 1978 r. - 1979 r. - Kazimierz Czaja
 • 1979 r. - 1985 r. - Stanisław Malicki
 • 1985 r. - 1988 r. - Jerzy Marciniak
 • 1988 r. - 2005 r. - Stanisław Wesołek
 • 2005 r. - 2006 r. - Józef Stróżyk
 • 2006 r. - Ryszard Pachela
 • 2006 r. - 2010 r. - Dariusz Wajs
 • 2010 r. - Teresa Franecka

Brak komentarzy: