poniedziałek, 2 października 2006

Puchar dla ROD im. Michała Drzymały

Rodzinny Ogród Działkowy im. Michała Drzymały w Rakoniewicach został uhonorowany przez Burmistrza Miasta Rakoniewice pucharem okolicznościowym.
Uroczystość wręczenia pucharu odbyła się w dniu 2 października 2006 r. w Urzędzie Miejskim Gminy Rakoniewice.

Puchar, którego pierwowzór został wykonany z okazji wręczenia miastu Rakoniewice Plakiety Honorowej Rady Europy odebrał z rąk burmistrza Prezes Rakoniewickiego ROD.
Należy zaznaczyć, iż puchar został przyznany za wieloletnie tradycje naszego ogrodu i wzorową uprawę działek przez wszystkich działkowców.

Wyróżnienie to, jest szczególnie ważne i znaczące ze względu na obecną sytuację polityczną i negatywny stosunek partii rządzącej do roli Polskiego Związku Działkowców i ogrodów działkowych w całej Polsce.

Czytaj więcej!

piątek, 15 września 2006

Akt Podziękowania dla ROD im. Michała Drzymały

Rodzinny Ogród Działkowy im. Michała Drzymały otrzymał AKT PODZIĘKOWANIA za przekazanie warzyw i owoców dzieciom z przedszkola w Rakoniewicach.

Warzywa i owoce pochodziły z wystawy plonów zorganizowanej 9 września 2006 z okazji "Dnia Działkowca". Akt Podziękowania został wręczony Prezesowi ROD im. Michała Drzymały przez Panią Dyrektor Przedszkola w Rakoniewicach.

Czytaj więcej!

sobota, 9 września 2006

Dzień Działkowca 2006 w ROD im. Michała Drzymały

W ubiegłą sobotę tj. 09.09.2006 Działkowcy naszego ogrodu obchodzili uroczystość "Dnia Działkowca". Z tej okazji Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Michała Drzymały zorganizował festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci i dorosłych.
Oficjalne otwarcie imprezy poprzedziły gry i zabawy dla najmłodszych, które zgromadziły dość liczną rzeszę dzieci.

O godzinie 16:00 nastąpiło oficjalne przywitanie wszystkich zgromadzonych oraz odczytanie przemówienia, którego dokonał prezes rakoniewickiego ogrodu.
Punktem kulminacyjnym imprezy było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą działkę w naszym ogrodzie, którego wyniki odczytał przedstawiciel niezależnej komisji powołanej przez Burmistrza Rakoniewic. Ogółem nagrodzonych zostało 20 działkowców, którzy otrzymali dyplomy uznania oraz cenne nagrody.

Ostatnim punktem części oficjalnej uroczystości było przedstawienie kandydata do Rady Gminy z ramienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Michała Drzymały w Rakoniewicach. Należy podkreślić, iż jest to rzecz bez precedensu w historii naszego ogrodu.
Po części oficjalnej odbył się poczęstunek dla wszystkich laureatów konkursu na najpiękniejszą działkę, a następnie zabawa taneczna dla wszystkich zebranych, która trwała do późnych godzin nocnych. W trakcie zabawy tanecznej zorganizowane było koło fortuny, gdzie można było wygrać wiele cennych nagród.

Na zakończenie należy dodać, iż znaczny wkład w organizacji imprezy miał Burmistrz Miasta Rakoniewice oraz Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach, którym w tym miejscu Zarząd ROD im. Michała Drzymały serdecznie dziękuje.

Czytaj więcej!

Rozstrzygnięcie konkursu "Najpiękniejsza Działka 2006" w ROD im. Michała Drzymały

W dniu 09.09.2006 podczas uroczystości "Dnia Działkowca" 2006 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą działkę w ROD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach. Przeglądu działek w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień dokonała niezależna komisja powołana przez Burmistrza Rakoniewic w składzie:
 • Leonard Szmatuła - Przewodniczący (Pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Wodociągów i Kanalizacji)
 • Ewa Jaczewska - Członek (Pracownik Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice)
 • Krzysztof Kucharczak - Członek (Pracownik Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice)

Wyniki konkursu:
 1. miejsce Jan i Maryla Piosikowie
 2. miejsce Jan i Irena Rejmanowie
 3. miejsce Józef i Krystyna Stróżykowie
 4. miejsce Kazimierz i Zofia Rosolscy
 5. miejsce Andrzej i Regina Kaczmarkowie
 6. miejsce Marian i Halina Kalembowie

Czytaj więcej!

poniedziałek, 28 sierpnia 2006

Dożynki Gminne z ROD im. Michała Drzymały

Rakoniewice były w tym roku gospodarzem gminnych dożynek, które mieszkańcy gminy oraz ich goście obchodzili w minioną niedzielę tj. 27.08.2006 r.
Uroczystości rozpoczęła popołudniowa Msza Święta dziękczynna za plony odprawiona w miejscowym kościele. Stamtąd barwny korowód przeszedł do Parku gdzie odbyły się imprezy dożynkowe.

Należy podkreślić, iż miłym akcentem dla nas - działkowców z ROD im. Michała Drzymały był udział delegacji naszego ogrodu z wieńcem dożynkowym w uroczystej mszy świętej dziękczynnej.

Czytaj więcej!

niedziela, 27 sierpnia 2006

"Zielona Rzeczpospolita"

"Zielona Rzeczpospolita" - Hymn działkowców z 1935r. (słowa Zofia Drwęska-Doeringowa)

W radosnych blaskach wiosny rozkwita

Nasza Zielona Rzeczpospolita,

Dobro ludzkości w hymnie swym śpiewa

Sztandar jej dumnie powiewa.

W swoich szeregach ma ludzi ze stali

Wierni jej wszyscy są wielcy i mali

Składa jej każdy daninę ze swej pracy

Wszyscy poddani dla niej jednacy.

- Hołdem działkowców swoich okryta

Wiwat Zielona Rzeczpospolita.

- Hołdem działkowców swoich okryta

Wiwat Zielona Rzeczpospolita.

Czytaj więcej!

sobota, 8 lipca 2006

Prawo w PZD


Więcej informacji szukaj na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców - www.pzd.pl

Czytaj więcej!

Historia

Początki Pracowniczego Ogrodu Działkowego w Rakoniewicach sięgają roku 1960.
21 listopada tegoż roku ówczesny Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Rakoniewicach - Teodor Bartkowiak podpisał założenia projektowe urządzenia miejskiego ogrodu działkowego.
W założeniach tych między innymi napisane było, iż "Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rakoniewicach posiada grunt o powierzchni 7,2 h przekazany od Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Rolnictwa w Wolsztynie, który przeznacza na urządzenie ogrodu działkowego. Teren tez zostanie podzielony na działki o powierzchni od 3 do 5 arów, dla polepszenia warunków życiowych pracowników poszczególnych zakładów pracy na terenie miasta Rakoniewice." Uchwałą nr 13/38/61 z dnia 6 kwietnia 1961 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wolsztynie zatwierdziło wspomniane powyżej założenia projektowe. Od tego czasu wszystkie sprawy dotyczące naszego ogrodu zostały przejęte przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rakoniewicach pod kierownictwem Jana Nijakiego.

Pierwszym prezesem Pracowniczego Ogrodu Działkowego w Rakoniewicach został Leon Śniatecki - burmistrz Rakoniewic z czasów przedwojennych; który wspólnie ze Stefanem Świergulem w dużej mierze przyczynili się do założenia ogrodu. W skład pierwszego zarządu weszli ponadto Ksawery Wieczorek - Zastępca Prezesa, Henryk Dudziak - Sekretarz, Stefan Kuczma - Skarbnik, Edmund Grygiel - Gospodarz oraz Leon Dakowski i Jan Szaferski jako członkowie. Na Zebraniu Zarządu w dniu 13 lipca 1961 r. jednogłośnie ogród otrzymał nazwę Pracowniczy Ogród Działkowy im. Michała Drzymały w Rakoniewicach, co zostało zatwierdzone przez zebranie ogólne w dniu 25 kwietnia 1962 r.

Jesienią 1961 r. prezesem ogrodu został Stanisław Malicki, a w między czasie Leona Śniateckiego na tym stanowisku przez okres 2 miesięcy zastępował Ksawery Wieczorek.
W ogrodzie rozpoczęła się ciężka i olbrzymia praca, nikt nie szczędził sił ani czasu. Z dnia na dzień ogród stawał się coraz piękniejszy. Łącznie do roku 1963 r. w czynie społecznym wykonano prace obliczone na kwotę 43,920 zł. przy czym dużą pomoc w tych pracach dostarczyła Gminna Spółdzielnia Samopomoc-Chłopska w Rakoniewicach.
Wśród działkowców szczególną aktywnością w organizacji ogrodu wykazali się: Stanisław Malicki, Alojzy Wajs, Stefan Adamczak, Zbigniew Hamrol, Florian Barski, Stanisław Jankowski, Franciszek Musiał, Stanisław Ratajczak, Ksawery Wieczorek, Jan Piosik, Franciszek Kręcisz, Cecylia Radajewska, Henryk Murkowski, Stanisława Walkowiak, Bronisław Bednarczyk, Bronisław Grzesik, Ludwika Kapustka, Franciszek Kaczmarek, Wojciech Bartkowiak, Franciszek Bartkowiak, Władysław Garzeł, Roman Śliwiński, Marian Głuchowski, Henryk Śliwiński, Stanisław Jankowski, Gertruda Pawłowska, Zofia Musiał, Zofia Wajs, Antoni Piotrowiak.
Trud włożony w organizację ogrodu został nagrodzony I miejscem na "Najpiękniejszy Ogród" w Powiecie Wolsztyńskim w 1969 r. Osiągnięcie to zostało zauważone przez Miejską Radę Narodową w Rakoniewicach, która przyznała działkowiczom dotację na zbudowanie linii energetycznej. W następnych latach dobra organizacja i aktywna praca społeczna była kontynuowana, co zaowocowało 14 miejscem na szczeblu wojewódzkim w 1976 r.
W roku 1978 ogród wizytował W-ce Wojewoda Poznański wraz z komisją konkursową w celu ocenienia miasta i ogrodu działkowego pod względem mistrza gospodarności.
Funkcję prezesa Pracowniczego Ogrodu Działkowego w latach 1978-1979 sprawuje Kazimierz Czaja, a od roku 1979 ponownie Stanisław Malicki.

Rok 1982 był dla działkowiczów z POD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach wyjątkowo radosny gdyż trud za wszystkie minione lata został uwieńczony wielkim sukcesem. Ogród zajął I miejsca w konkursie na "Najpiękniejszy Ogród" w województwie poznańskim i otrzymał puchar, dyplom uznania oraz nagrodę w wysokości 10,000 zł.
Poprzez uzyskanie I miejsca w województwie, ogród automatycznie przeszedł do konkursu na szczeblu krajowym, gdzie także uzyskał I miejsce, za co otrzymał dyplom uznania, puchar przechodni oraz nagrodę w wysokości 30,000 zł. Tym samym działkowcy przyczynili się do tytułu Mistrza Gospodarności dla miasta Rakoniewice. W nagrodę za to Urząd Miasta i Gminy doprowadził wodę wodociągową do ogrodu.

W roku 1985 prezesem ogrodu działkowego w Rakoniewicach został Jerzy Marciniak, a w 1988 - Stanisław Wesołek, którzy zastąpili kolejno na tym stanowisku Stanisława Malickiego sprawującego tę funkcję od 1961 r. z krótką przerwą.
W 1993 roku Pracowniczy Ogród Działkowy został zgłoszony do konkursu na przodujący POD w woj. poznańskim, w którym zdobył drugie miejsce oraz 3,000,000 zł nagrody.
W 2001 roku POD im. Michała Drzymały obchodził 40-lecie swego istnienia, za co otrzymał m.in. list gratulacyjny oraz podziękowania od Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu za ofiarną i owocną pracę.
2005 rok związany jest z bardzo smutnym wydarzeniem dla wszystkich działkowiczów. W wieku 80 lat zmarł wieloletni prezes i działacz POD - Stanisław Wesołek, który wniósł bardzo wiele w organizację rakoniewickiego ogrodu.
W miejsce zmarłego - zarząd POD wybrał nowego prezesa, którym został Józef Stróżyk.
W tymże roku wraz z wejściem w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005, Pracowniczy Ogród Działkowy zmienił nazwę na Rodzinny Ogród Działkowy im. Michała Drzymały w Rakoniewicach.
5 marca 2006 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze wybrało nowy Zarząd ROD z prezesem Ryszardem Pachelą na czele.

Prezesi POD/ROD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach:

 • 1961 r. - Leon Śniatecki
 • 1961 r. - Ksawery Wieczorek
 • 1961 r. - 1978 r. - Stanisław Malicki
 • 1978 r. - 1979 r. - Kazimierz Czaja
 • 1979 r. - 1985 r. - Stanisław Malicki
 • 1985 r. - 1988 r. - Jerzy Marciniak
 • 1988 r. - 2005 r. - Stanisław Wesołek
 • 2005 r. - 2006 r. - Józef Stróżyk
 • 2006 r. - Ryszard Pachela
 • 2006 r. - 2010 r. - Dariusz Wajs
 • 2010 r. - Teresa Franecka

Czytaj więcej!

poniedziałek, 26 czerwca 2006

Relacja z obchodów Dnia Dziecka

24 czerwca 2006 na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Michała Drzymały w Rakoniewicach odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna z okazji "Dnia Dziecka". Program imprezy adresowany był przede wszystkim dla dzieci w wieku do lat 13.
Podczas imprezy odbyły się takie gry i zabawy jak: bieg z jajkiem na łyżeczce, przeciąganie liny, bieg w worku, kręgle, skakanie na skakance, rzuty do kosza, biegi przełajowe, wyścigi rowerowe oraz turniej piłki nożnej plażowej.
Wśród licznie przybyłych dzieci dużym zainteresowaniem cieszyły się również przejażdżki samochodem policyjnym, które zorganizowali Policjanci z Komendy w Rakoniewicach oraz pieczenie kiełbasek przy wspólnym ognisku.

Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna dla dorosłych w trakcie której zorganizowano koło szczęścia z licznymi nagrodami.

Należy podkreślić, iż impreza mogła odbyć się dzięki przychylności i pomocy wielu sponsorów, którym w tym miejscu Zarząd ROD im. Michała Drzymały serdecznie dziękuje.

Czytaj więcej!

piątek, 9 czerwca 2006

Osiągnięcia

 • 1969 r. - I miejscem na "Najpiękniejszy Ogród" w Powiecie Wolsztyńskim
 • 1976 r. - XI miejsce we współzawodnictwie międzyogrodowym w kategorii ogrodów starszych na szczeblu wojewódzkim
 • 1978 r. - Dyplom Uznania za szczególne osiągnięcia we współzawodnictwie międzyogrodowym na szczeblu wojewódzkim
 • 1981 r. - III miejsce we współzawodnictwie międzyogrodowym na szczeblu wojewódzkim
 • 1982 r. - I miejsce w konkursie o najpiękniejszy ogród działkowy w województwie
 • 1982 r. - I miejsce w konkursie "O najpiękniejszy ogród działkowy w kraju"
 • 1987 r. - Dyplom Uznania za udział w konkursie o miano przodującego Pracowniczego Ogródu Działkowego w województwie
 • 1993 r. - II miejsce we współzawodnictwie międzyogrodowym na szczeblu wojewódzkim
 • 2000 r. - wyróżnienie za udział w Powiatowym Konkursie "Piękny powiat"

Czytaj więcej!

Kontakt

Rodzinny Ogród Działkowy im. Michała Drzymały w Rakoniewicach 2006-2010.
ul. Kamińskiego
62-067 Rakoniewice

Kontakt z twórcą i administratorem strony internetowej

UWAGA!!!STRONA INTERNETOWA OBECNIE MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE ARCHIWALNY. ZAWIERA INFORMACJE DOT. FUNKCJONOWANIA ROD IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W RAKONIEWICACH W LATACH 2006-2010.

Plan ogrodu

Czytaj więcej!