sobota, 1 marca 2008

Zarząd ROD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach

  • Teresa Franecka - prezes
  • Jan Piosik - z-ca prezesa
  • Helena Kawałyk - sekretarz
  • Regina Kaczmarek - skarbnik
  • Teresa Strupiechowska - członek
  • Waldemar Głuchowski - członek
  • Jan Rejman - członek